خانه / خدمات ما

خدمات ما

این بخش شامل مشاوره، طراحی و اجرای کلیه فرآیندهای تحت شبکه و طراحی و اجرای سیستم‌های امنیتی مورد نیاز مشتریان است. شرکت فراست سیستم پارس با توجه به نیاز مشتری و نوع کاربری سازمان، به ایجاد شبکه‌های مورد نیاز و سیستم‌های امنیتی و نظارتی برای سازمان اقدام می‌نماید. نظر به نوع کاربری در مشاغل و نیازهای متفاوت و همچنین تمرکز یا گستردگی فضاهای کاری و کارگاهی و اداری مختلف، مجموعه سیستم‌های امنیتی و نظارتی باید به شکلی ایجاد شود که اولاً امنیت کامل را تأمین نموده و در درجه دوم امکان دسترسی سریع را برای ناظر در هر لحظه و هر کجا فراهم آورد. همچنین شبکه‌های اینترنتی و اینترانتی در هر سازمان، امکان دسترسی به اطلاعات را در هر بخش افزایش داده و سرعت انجام فرآیندهای کاری و سازمانی و برون سازمانی را نیز ارتقا خواهد داد.

  • مشاوره و طراحی و ایجاد شبکه‌های داخلی سازمانی و برون سازمانی و سیستم‌های امنیتی
  • نصب و راه‌اندازی شبکه و سیستم‌های امنیتی مورد نیاز مشتری
  • پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های اطلاعات و سیستم‌های امنیتی
  • تأمین قطعات
20 شهریور 1399
نرم افزار