خانه / خدمات ما

خدمات ما

این بخش شامل مشاوره، طراحی و اجرای کلیه فرآیندهای تحت شبکه و طراحی و اجرای سیستم های امنیتی مورد نیاز مشتریان است. شرکت فراست سیستم پارس با توجه به نیاز مشتری و نوع کاربری سازمان، اقدام به ایجاد شبکه های مورد نیاز و سیستم های امنیتی و نظارتی برایسازمان می نماید. نظر به نوع کاربری در مشاغل و نیازهای متفاوت و همپنین تمرکز یا گستردگی فضاهای کاری و کارگاهی و اداری مختلف، مجموعه سیستم های امنیتی و نظارتی باید به شکلی ایجاد شود که اولا امنیت کامل را تامین نموده و نیز امکان دسترسی سریع رابرای ناظر در هر لحظه و هر کجا فراهم آورد. همچنین شبکه های اینترنتی و اینترانتی در هر سازمان ، امکان دسترسی به اطلاعات را در هر بخش افزایش داده و سرعت انجام فرآیندهای کاری و سازمانی و برون سازمانی را نیز ارتقا خواهد داد.

  • مشاوره و طراحی و ایجاد شبکه های داخلی سازمانی و برون سازمانی و سیستم های امنیتی
  • نصب و راه اندازی شبکه و سیستم های امنیتی مورد نیاز مشتری
  • پشتیبانی و نگه داری شبکه های اطلاعات و سیستم های امنیتی
  • تامین قطعات
20 شهریور 1399
نرم افزار