خانه / خدمات ما

خدمات ما

فراست سیستم پارس علاوه بر ارایه مشاوره و اجرای پروژه های مورد نیاز سازمان ها درزمینه تخصص آن سازمان، نه تنها قادر به پشتیبانی از کلیه محصولات و خدمات می باشد بلکه در خصوص تامین قطعات و همگنین تعمیر آنها نیز توانمند بوده و ارایه خدمات خواهد داشت. دراین بخش از خدمات، فرآیند پشتیبانی به یک چرخه کامل تبدیل شده و امکان اصلاح و بازگردانی هریک از محصولات رابه مدار کارایی سیستم، فراهم می آورد. به این ترتیب یک روند کامل و منطقی از تولید محصول، ارایه و پشتیبانی را طراحی و اجرا می نماید. کلیه محصولاتی که در هر سیستم و سازمانی توسط فراست سیستم پارس طراحی وراه اندازی میشود در این پرخه قرار خواهند داشت.

  • انواع کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)
  • شبکه داخلی و برون سازمانی (سخت افزار و نرم افزار)
  • انواع دستگاه های کارتخوان (سخت افزار و نرم افزار)
  • انواع دستگاه های ATM (سخت افزار و نرم افزار)
20 شهریور 1399
نرم افزار